Summit

Nandun ka nga ba sa itaas at aakayin ako sa pag-akyat?

SummitSa pagtahak paakyat sa tuktok ng bundok,

Ininda ang lahat ng mahihirap na pagsubok.

Tangan ang bigat ng mga damdaming naimpok

Umaasang sa itaas masasaid na ang pagkalugmok.

 

Ang mga hakbang ay tila pabigat na ng pabigat

At ang sikat ng araw ay bumabakas na sa aking balat.

Habang papalapit sa dulo, ako’y lalong naaatat –

Nandun ka nga ba sa itaas at aakayin ako sa pag-akyat?

 

Nakarating ako sa itaas – ngunit walang “ikaw” na nadatnan;

Tinapik na lang ang sarili, sinabing “okay lang yan”.

Mabuti na lang ang paligid ay kay inam pagmasdan

Ngunit kailangang tanggapin na ako’y babalik pa rin sa pinagmulan.

 

Ilang bundok pa ba ang aking aakyatin?

Ilang trail, ilang summit, ilang traverse ang tatahakin?

Ilang mountaineers pa ang aking sasalubungin?

Dahil ako’y umaasang ikaw na ang susunod kong babatiin.

Author: Marts Valenzuela

To know Christ and make Him known.

8 thoughts on “Summit”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s