Freed

I’d rather be a servant to Jesus than a slave to sin.

Advertisements

24

Day 23: God says you are…

FREED

One of the things na hindi masyadong maappreciate at maunawaan ng mga taong yet to be Christians ay “how come we are freed by the Lord and yet we become His servants?” Hindi ko rin ito masyadong naaappreciate at first. Akala ko ba freedom? Bakit may servitude?

There’s a biblical account about Onesimus, a runaway slave of Philemon who happened to meet Apostle Paul, which happens to be imprisoned because of the gospel. Marahil may ninakaw si Onesimus sa kanyang amo. Sa Greco-Roman world that time, kapag ikaw tumakas bilang isang slave sa iyong amo, hindi ka lang basta makukulong, ie-execute ka through crucifixion bilang deterrent sa mga slaves na magbabalak na tumakas. Bukod pa dun, slaves are considered the lowest kind of people sa social ladder. Walang karapatan, walang pag-aari, walang identity apart from their masters. Imagine yourself in the feet of Onesimus – parang most wanted.

It is to be noted that Philemon is a Christian, a follower of Jesus. Tapos si Onesimus ay nakakilala rin kay Jesus when he met Paul. So hindi na lang sila basta mag-amo, sila ay magkapatid na rin kay Kristo. Kaya nga’t hinimok ni Paul si Philemon – patawarin si Onesimus at tanggapin bilang kapatid kay Kristo. And Paul even went the extra mile – kung anuman ang pagkakautang ni Onesimus, siya na mismo ang magbabayad. Why go the extra mile for a “runaway slave”? Check the meaning of Onesimus’ name: profitable. Onesimus is a profitable part of the body of Christ. Hindi siya liability, he’s an asset.

Pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo ay hindi lang basta malaya – may karapatan na tayong tawaging anak ng Diyos, may pag-aari na tayo, ang ating relasyon kay Kristo. Ang identity natin – Christian – one with Christ.

We are like Onesimus – servants freed from fear, impending danger from hell. Once, wala tayong karapatan, walang pag-aari at walang identity. Pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo ay hindi lang basta malaya – may karapatan na tayong tawaging anak ng Diyos, may pag-aari na tayo, ang ating relasyon kay Kristo. Ang identity natin – Christian – one with Christ. Pinalaya tayo sa dati nating buhay. At bukod pa dun, we can be profitable in the kingdom, like Onesimus.

Pero hindi tayo basta pinalaya mula sa ating dating pagkatao para pa bumalik lang sa dati nating kalagayan. We are freed to be free! At dahil nakay Kristo na tayo, aalis pa ba tayo? Remember, if you are not for Christ, you are for the world. Walang neutral ground. It’s either black or white, in or out. Saan ka? At ang sabi nga, if Christ is in us, who can be against us?

Christ is our new Master. But unlike earthly master, He will not be mean to us, He won’t do us any harm. He wants us to have life and have it to the full. At sa lahat ng unmerited favor na ito, marapat lang na sumunod tayo at maglingkod sa Kanya. I’d rather be a servant to Jesus than a slave to sin.

Truly I am your servant, Lord; I serve you just as my mother did; you have freed me from my chains. Psalm 116:16