Saved

The good news is, by God’s grace we have been saved!

18

Day 18: God says you are…

SAVED

Kapag nanood ka ng news, hindi pwedeng wala kang maririnig na balita tungkol sa mga nakawan, aksidente, patayan, at kung anu-ano pang “bad news” sa paligid. Halos 90% nga yata ng balita ay “bad news”. Sabi nga sa journalism, good news is no news, bad news is good news. Mas accustomed na nga yata tayo sa bad news.

I am a sinner, and I have never met a person who claims he is without sin. Lahat tayo ay marumi, at qualified sa lugar na iyon. Kung hindi pa yan bad news para sayo, one more thing: on our own, wala tayong kayang gawin para ma-exempt sa lugar na yun. Not even our good works, not even our goodness and kindness.

Foundational lesson sa discipleship class namin sa church ang tungkol sa bad news. Ang sabi kasi, hindi mo masyadong maa-appreciate ang goodness ng good news kung hindi mo fully naiintindihan kung ano ang bad news. Ano nga ba ang bad news? In the context of our salvation, ang bad news ay yung dahilan kung bakit tayo niligtas ni Hesus in the first place. The bad news is that there exists a place of torment para sa mga taong mas pipiliing mamuhay sa kasalanan sa halip na tanggapin ang alok na kaligtasan ni Hesus. Ang bad news ay bukod sa nakakatakot na lugar na ito, lahat tayo ay nararapat para sa lugar na ito dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sino nga ba ang walang kasalanan? I am a sinner, and I have never met a person who claims he is without sin. Lahat tayo ay marumi, at qualified sa lugar na iyon. Kung hindi pa yan bad news para sayo, one more thing: on our own, wala tayong kayang gawin para ma-exempt sa lugar na yun. Not even our good works, not even our goodness and kindness. Kaya nga wala tayong maipagmamayabang e.

Pero the good news is, by God’s grace we have been saved! Hindi natin kailangang mapunta sa lugar na yun dahil God has provided a way out! Imagine gumawa ka ng trap, ngunit sa halip na magamit mo ito sa purpose na nais mo, ikaw mismo ang nabiktima nito. Ikaw ang nasilo. Parang kasalanan, tayo ang gumawa, tayo ang nasilo. Ngunit si Hesus ang taong nagligtas sa atin sa trap na ginawa natin. Dahil sa kapalaluan natin, deserving tayong maipit dun sa trap at magdusa, pero mabuti si Hesus, niligtas tayo. This is grace – receiving something we don’t even deserve. This is good news.

Kaya’t sa susunod na maka-encounter ka ng bad news sa telebisyon, magpasalamat ka. Hindi dahil may bad news kang naririnig, kundi dahil sa kabila ng lahat ng bad news sa paligid, may good news pa rin na available sa atin – the good news that saves.

For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God— not by works, so that no one can boast. Ephesians 2:8-9 NIV 

Heaven’s Chorus

Ti’s the night we’re called for a celebration!

Heaven's Chorus

This is a night of commemoration

When creation stood in adoration

And joined the heavenly delegation

To worship the One and only reason

He came not with a sound of trumpets

Welcomed not by people, almost unnoticed

No room to spare for the born Redeemer

Silently He was laid down on a manger

He was esteemed not by people He chose to die for

Yet willingly He offered His life for us all

This Christmas, let Him take the center place in your heart

Don’t leave Him in the sidelines, give Him the best part!

Ti’s the night we’re called for a celebration

Make room for Him in your joyous season

Let’s altogether join the whole creation

In welcoming the Savior’s birth – Jesus

The hope and reason for the season


First written 12.24.14, unedited. No punctuation marks 🙂