Healed

He wants to heal you and make you whole.

Advertisements

20

Day 19: God says you are…

HEALED

First month ko pa lang sa bago kong trabaho that time, nagkasakit ako. Bihira akong magkasakit, thanks be to God, pero that time bedridden ako for days. Hindi ako sanay, hindi ako komportable (sino ba, kapag may sakit?). Minsan ka na nga lang mapahinga, may sakit ka pa.

Pero the moment na pinagpawisan ako at guminhawa ang pakiramdam ko, biglang nawala ang lahat ng worries ko. Worries na wala akong suswelduhin dahil hindi ako nakakapasok, at worries na baka lumala pa ang nararamdaman kong discomfort sa katawan. Praise be unto God from whom all healing comes from.

Sa panahon ng ating mga karamdaman, asahan nating si Hesus ay always ready na magbigay ng kagalingan. Ang totoo, sa original plan Niya sa sangkatauhan, ang design Niya ay tayo’y kumpleto at fully functioning.

Ayaw natin na nagkakasakit. Yung pakiramdam na nababawasan ka ng pwedeng gawin. Nagiging immobile ka for a while. Hindi ka makagala, wala kang panlasa, mabigat ang katawan. Alam nating hindi ito ang function ng ating katawan – we are made to be whole and to function wholly.

Sa panahon ng ating mga karamdaman, asahan nating si Hesus ay always ready na magbigay ng kagalingan. Ang totoo, sa original plan Niya sa sangkatauhan, ang design Niya ay tayo’y kumpleto at fully functioning. Ngunit dahil sa effects ng kasalanan at disobedience ng tao sa Kanyang original plan, sickness entered the scene. Kaya nga pagdating ng araw na tayo’y dadalhin na Niya sa Kanyang kaharian, no more sickness, no more pain, no more tears, no more deformities.

Remember, God is our divine healer. He wants to heal you and make you whole. Hindi Niya gusto na naghihirap ang mga anak Niya physically dahil ang gusto Niya, we enjoy His creation, His purposes for us. Kaya’t kung may sakit ka ngayon, kung may nararamdaman kang hindi tama, ask the Lord to heal you. After that, trust His heart and His plans for your life. He knows what’s best for you and for His glory.

He heals the brokenhearted and binds up their wounds.

Psalm 147:3